Błędy medyczne

Służba zdrowia, komercjalizując się, stając rynkiem jak każdy inny, oferuje coraz większy zakres usług i wyższą ich jakość. Ciągle jednak istnieje ryzyko błędów w sztuce, a ich konsekwencje często boleśnie dotykają pacjentów. Jednocześnie prawa pacjenta nie są należycie egzekwowane.

Kancelaria Wałdowska Jakubiak roztacza opiekę nad osobami poszkodowanymi w procesie leczenia lub w trakcie zabiegów medycznych. Pomagamy klientom w uzyskaniu należnych im środków, odszkodowań zapewniających optymalne warunki powrotu do zdrowia i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Doświadczenie pozwala nam także reprezentować przedstawicieli służby zdrowia (lekarzy, pielęgniarki) w prowadzonych przeciwko nim sprawach cywilnych, karnych i dyscyplinarnych.

Zakres działalności:

  1. Błędy medycyny estetycznej.

  2. Odpowiedzialność prawna szpitali i innych podmiotów medycznych.

  3. Prawa pacjenta.