Konkurs “Gdyński Biznesplan 2014” organizowany przez Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

W ramach konkursu organizowanego przez Urząd Miasta Gdyni – Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości z inicjatywy rezydenta Miasta Gdyni Kancelaria WJ została poproszona o przeprowadzenie wykładu dla uczestników konkursu.

Tematem szkolenia były “Prawne aspekty prowadzenia przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu gospodarczego”. W związku z tym, że większość uczestników konkursu prowadzi lub zamierza prowadzić swoją działalność w oparciu o techniki elektronicznego przetwarzania danych, szkolenie koncentrowało się na zagadnieniach związanych z problematyką nowoczesnych technologii, np. przyjęcie oferty za pośrednictwem internetu czy reklamacja towaru zamówionego “na odległość”. Omówione zostały także sposoby zawierania umów oraz możliwość minimalizowania ryzyka nieuczciwości kontrahentów w relacjach biznesowych.

Harmonogram szkolenia

Kancelaria WJ ściśle współpracuje z GCPW – niniejsza inicjatywa to efekt naszych dobrych relacji.