Spotkanie Polskiej Sekcji Komitetu Doradczego Biznesu i Przemysłu (BIAC) przy OCED.

18 maja przedstawiciele naszej Kancelarii mieli zaszczyt wziąć udział w organizowanym przez Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej spotkaniu konsultacyjnym Polskiej Sekcji Komitetu Doradczego Biznesu i Przemysłu (BIAC) przy OCED.

W posiedzeniu wziął udział Pan Andrzej Dycha, Podkomisarz Stanu w Minsterstwie Gospodarki, Krajowy Koordynator Współpracy RP-OECD, Pan Radosław Mleczko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Pani Anna Polak-Kocińska, Wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Komitet Doradczy Biznesu i Przemysłu przy OECD (Business and Industry Advisory Committee to the OECD – BIAC) powstał w marcu 1962 roku jak niezależna organizacja uznana oficjalnie przez OECD jako ciało będące reprezentatywnym przedstawicielem biznesu i przemysłu. Rolą BIAC jest dostarczanie OECD i rządom krajów członkowskich opinii środowiska przedsiębiorców. BIAC stanowi dogodne forum umożliwiające przedsiębiorcom uczestniczenie w międzyrządowych dyskusjach dotyczących polityki gospodarczej i daje temu środowisku możliwość wpływania na długofalową politykę państw członkowskich. BIAC organizuje swoje prace w ramach komitetów, zajmujących się poszczególnymi aspektami polityki społeczno- gospodarczej. W Polsce grupa funkcjonuje od 1996 roku.

Spotkanie BIAC