Wynagrodzenie

WARIANT 1

Obejmuje indywidualne zlecenie Klienta w zakresie sporządzenia opinii, przygotowania ekspertyzy bądź informacji prawnej, udzielenia wyjaśnień w konkretnej, przedstawionej przez Klienta sprawie, udział w negocjacjach itp.

W ramach współpracy doraźnej zapewniamy ponadto realizację pojedynczych zleceń na prowadzenie konkretnej sprawy, polegającą na przygotowaniu i prowadzeniu określonej sprawy przed sądem, organem egzekucyjnym lub organem administracji publicznej.

Wynagrodzenie

Nasza stawka godzinowa to kwota pomiędzy 200, a 260 złotych netto za godzinę (w zależności od stopnia skomplikowania sprawy).
W niektórych rodzajach spraw istnieje także możliwość ustalenia stałej kwoty za prowadzenie danej sprawy.


WARIANT 2

Obejmuje usprawnienie przepływu dokumentacji oraz informacji (ewentualnie po stwierdzeniu takiej potrzeby stworzenie dokumentacji), opiniowanie umów wraz z ich sporządzaniem, windykacja, informowanie o zmianach w obowiązujących przepisach prawnych, wyszukiwanie ewentualnych uchybień w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień, uczestnictwo w negocjacjach, reprezentacja przed sądami oraz organami administracji publicznej.

Wynagrodzenie

Obsługę prawną w tym wariancie jesteśmy gotowi świadczyć na warunkach finansowych uzgodnionych indywidualnie z Klientem w ramach wynagrodzenia:


WARIANT 3

Dla osób fizycznych pomoc prawną świadczymy na warunkach finansowych, indywidualnie ustalonych z Klientem.

Ważne!

W sprawach, w których można określić wartość przedmiotu sporu bierzemy pod uwagę stawki minimalne wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, które wprowadzają system widełkowy uzależniony od dochodzonej kwoty tj:

  1. do 500 zł – 60 zł,
  2. powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł,
  3. powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł,
  4. powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.200 zł,
  5. powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł,
  6. powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł,
  7. powyżej 200.000 zł – 7.200 zł.